ครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือน

โรงเรียนครบุรีรณรงค์ให้ครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย

สำหรับผ้าไทยที่โรงเรียนให้นักเรียนนำมาสวมใส่นั้น นักเรียนชายให้นุ่งผ้านุ่งโจงกระเบนหรือโสร่ง และสวมเสื้อนักเรียน ส่วนนักเรียนหญิงนั้นให้นุ่งผ้าซิ่นสวม และเสื้อนักเรียนเช่นกัน โดยโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเน้นเรื่องการประหยัด แต่มีความสวยงาม และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยอาจจะขอยืมผ้าไทยของแม่ ป้า หรือญาติ ๆ มาสวมใส่ก็ได้

อนึ่ง โรงเรียนครบุรีเคยได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this