คัดกรองเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนครบุรีได้จัดโครงการคัดกรองเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในอำเภอครบุรีบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอครบุรีและโรงพยาบาลครบุรีร่วมตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนเพื่อประกอบการจำแนกและคัดกรองเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรครบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรีร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น ผลการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมีสารเสพติดอยู่ในร่ายกายแต่อย่างใด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this