งานการศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท (ภาคกลางวัน ชุดที่ 1)

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรี นำโดยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 ร่วมกันจัดงาน “การศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท” เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เพื่อระดมทุนในการจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this