งานการศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท (ภาคกลางคืน)

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน “การศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท” เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรี นำโดยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 เพื่อระดมทุนในการจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนครบุรี โดยมีนักการเมือง นักปกครอง หัวหน้าส่วนราชการและศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก อาทิ นายสุนทร ริ้วเหลือง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this