งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนครบุรีร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อจรรโลงรักษ์พระพุทธศาสนา เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยในเวลา 07.30 น. คณะครูและนักเรียนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 08.00 น. พิธีแห่ผ้าป่าและแห่กัณฑ์หลอน เวลา 09.00 น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยพระนักเทศน์แหล่เสียงเสน่ห์ พระอาจารย์นภา ฉินฺนาลโย วัดเลียบ อำเภอเมืองนครราชสีมา และพระอาจารย์ต้นรัก จนทาโก วัดใหม่ประชาราม อำเภอพิมาย จากนั้นในเวลา 11.00 น. มีพิธีถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this