งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนครบุรีให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายบำรุง   อยู่เจริญ ที่ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนเมืองยางศึกษา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ให้มาปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this