งามอย่างไทย ทุกวันศุกร์ ยุคโควิด

เมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อร่วมเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเอง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this