งามอย่างไทย…นักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งผ้าไทยพื้นเมืองในวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์ให้นักเรียนแต่งชุดไทยพื้นเมืองเนื่องในกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า รวมทั้งยังเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

สำหรับผ้าไทยที่นักเรียนนำมาสวมใส่นั้น มีทั้งผ้านุ่งโจงกระเบนและผ้าซิ่น ทั้งนี้ โรงเรียนได้กำชับให้นักเรียนเน้นเรื่องการประหยัด แต่มีความสวยงาม และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยอาจจะขอยืมผ้าไทยของแม่ ป้า หรือญาติ ๆ มาสวมใส่ก็ได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this