งามอย่างไทย ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีพร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองเนื่องในวันสุนทรภู่

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this