ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19

ลูกจ้างประจำของโรงเรียนครบุรีได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงรถรับ-ส่งนักเรียน ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์หลังเลิกเรียนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this