ครูราตรีคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ครูราตรี  พิชัยพงค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this