ชมสวนทุเรียนครบุรี

“ครบุรี” ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรสามารถปลูกไม้ผลที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนกันเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุดและขนุน เป็นต้น ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนในเขตอำเภอครบุรีไม่น้อยกว่า 180 รายด้วยกัน และมีผลผลิตออกมาปีละกว่า 4,500 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างดงาม เนื่องจากทุเรียนครบุรีมีรสชาติหวานและอร่อยมาก จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในนครราชสีมา จนต้องมีการสั่งจองกันข้ามปีเลยทีเดียว สวนทุเรียนในอำเภอครบุรีที่มีชื่อเสียง ได้แก่
1. สวนธวัชชัย เจ้าของสวนคือนายธวัชชัย ผิวแดง บ้านราษฎร์สุขสันต์ ตำบลสระว่านพระยา เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สวนแห่งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเคยเดินทางมาชิมทุเรียนถึงในสวนแล้ว
2. สวนทุเรียนของนายประมวล คำแดง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 093-1321134 เป็นสวนทุเรียนหมอนทองอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ ๆ กันกับสวนธวัชชัย
3. สวนสอนสวัสดิ์ เป็นสวนทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอครบุรี อยู่ที่บ้านโปร่งสนวน ตำบลลำเพียก เจ้าของสวนคือนางบัวสอน ชมตา เกษตรกรที่ลงทุนพลิกไร่มันสำปะหลังแล้วหันมาปลูกไม้ผลแบบผสมผสานแทนจนประสบความสำเร็จเกินคาด นางบัวสอนมีสวนทุเรียนทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน แต่ละสวนจะอยู่ไม่ไกลกันมากนัก
4. สวนทุเรียนตาพูน บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลโคกกระชาย
5. สวนทุเรียนบ้านหนองรัง ตำบลแชะ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this