เที่ยวชมสวนอินผลัม

อำเภอครบุรีเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำและดิน เกษตรกรจึงสามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด แต่บางชนิดมีราคาตกต่ำเกษตรกรในอำเภอครบุรีจึงได้หันมาปลูกอินทผลัมกินสดแทน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละปีเป็นอย่างมาก พันธุ์ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนิยมนำมาปลูกคือพันธุ์บาฮีซึ่งมีถิ่นกำเนิดแถบประเทศในตะวันออกกลาง ช่วงที่สามารถตัดขายได้คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม สนนราคาตกกิโลกรัมละ 300-380 บาท เจ้าของสวนทุกสวนสามารถส่งขายออนไลน์ได้ สวนอินทผลัมที่มีชื่อเสียงในอำเภอครบุรี ได้แก่
1. ไร่ดังใหม่ ทางไปโรงงานน้ำตาลครบุรี ตำบลจระเข้หิน หมายเลขโทรศัพท์ 082-5150740 เจ้าของคือนายบุญลือ ดังใหม่ สวนแห่งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเคยเดินทางไปชมและชิมมาแล้ว สวนนี้มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่
2. สวนอินทผลัมครบุรี เจ้าของคือนายสำราญ-นางสุกาญจน์ โกนกระโทก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรี สวนนี้อยู่ที่บ้านโคกกรวด ใกล้กับวัดโคกกรวด ตำบลเฉลียง หมายเลขโทรศัพท์ 094-5010988, 091-3458299
3. สวนอินทผลัมสมบัติ ฟาร์ม สวนนี้อยู่หลังโรงเรียนครบุรี จัดว่าเป็นสวนอินทผลัมที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอครบุรีมากที่สุด เจ้าของสวนเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนครบึรีเช่นเดียวกัน หมายเลขโทรศัพท์ 085-7759857

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this