ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) หลังเทศกาลปีใหม่

คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้าประจำโรงอาหาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5 และ 6 เมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 และตรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4 เมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this