ตรวจ ATK นักเรียน ม. 1 – ม. 3 กลุ่ม B

ช่วงเช้าของวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการฝึกฝนจากคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่ม B ผลการตรวจ ไม่พบนักเรียนติดเชื้อแต่อย่างใด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this