ตรวจ ATK นักเรียน ม.5 และ ม.6

ตลอดช่วงเช้าของวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครบุรีได้ออกคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 387 คน โดยมีคณะครูโรงเรียนครบุรีจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วย ผลการตรวจ ไม่มีนักเรียนติดเชื้อแม้แต่คนเดียว

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this