ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 12” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this