ตารางสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ม. ปลาย)

ครูผู้สอนประจำวิชาจะแจ้งช่องทางและวิธีการในการสอบซึ่งแต่ละวิชาจะจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this