ตารางสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ม.ต้น)

ตารางสอบกลางภาค (รูปแบบออนไลน์)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 ครูผู้สอนประจำวิชาจะแจ้งช่องทางและวิธีการในการสอบซึ่งแต่ละวิชาจะจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน

🎯
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this