ติดต่อเรา

โรงเรียนครบุรี เลขที่ 166 หมู่ 8 ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์  044-002166 โทรสาร 044-002167
E-mail: [email protected]
Website : www.kb.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/khonburischool

Webmaster : Somsak  Prakotmak Tel : 081-9678942   

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this