ติวเข้มนักเรียน ม.6 ครั้งที่ 2 หวังดึงคะแนนโอเน็ต

โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ในรายวิชาสามัญหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18–22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this