ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรี ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this