ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอครบุรี ได้นำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรีถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this