ถวายเทียนพรรษา

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีนำโดยนายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดสมุทรการ (แชะ) วัดวิเวกวนาราม (วัดใหม่) วัดหนองสะแกดอนสันติ และสำนักสงฆ์นาไร่เดียว

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this