ทะเแหวกครบุรี

ด้วยปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนที่เหลือน้อยอันเนื่องมาจากภัยแล้งขั้นรุนแรงในเขตพื้นที่อำเภอครบุรี จึงทำให้เกิดสันดอนดินเป็นแนวยาวกลางเขื่อนลำแชะ จนถูกเรียกชื่อว่า “ทะเลแหวกครบุรี” ที่บริเวณท่าแพบ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จึงเต็มไปด้วยชาวครบุรีและใกล้เคียงที่ต้องการมาสัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี้กันเป็นจำนวนมาก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this