ทำบุญตักบาตรน้อมถวายแด่องค์พ่อหลวง

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ สนามโรงเรียนครบุรี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุยเดชเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this