นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนครบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ขณะร่วมฝึกวิชาทหาร ณ สนามฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายรัฐภูมิ ฉวยกระโทก เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
2. นายธนศักดิ์ กุลหอม เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
3. นายกฤตนัฐ จรัสพงศ์ตระกูล เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบโครงการ SMART รด.
4. นางสาวจรรยพร แก่นกระโทก เป็นผู้มีลักษณะทหารที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
5. นางสาวธนาภรณ์ นานัน เป็นผู้มีความสามารถในการยิงปืน มีผลการยิงปืนเป็นลำดับที่ 1

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this