นักเรียนครบุรีรับวัคซีน Pfizer เตรียมพร้อมเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีนำโดยนายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำนักเรียน จำนวน 945 คน ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงนี้ สำหรับนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในวันนี้ โรงพยาบาลครบุรีจะให้ไปรับการฉีดวัคซีนในรอบต่อไปจนครบทุกคน ในการนี้ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดร.จารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบขนมและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียนทุกคนที่มารับวัคซีนในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this