นักเรียนคว้ารางวัลหมากรุกไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

โรงเรียนครบุรีได้ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ซึ่งจัดโดยสโมสรกีฬาหมากกระดาน จังหวัดนครราชสีมา และสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเดอะมอลล์ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ปรากฏผลดังนี้
1. นายธนภัทร โพธิ์ศรีขาม ชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี
2. เด็กหญิงสหัสริน ตังประเสริฐรุจี ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัล Best Lady รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี
ครูผู้ฝึกสอน: นายไพโรจน์  โพธิ์ศรีขามและนายชำนาญ ชุ่มผักแว่น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this