นักเรียนชั้น ม. 1 และชั้น ม. 2 ส่วนที่เหลือรับวัคซีน Pfizer เข็มแรก

เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนที่เหลือ จำนวน 484 คน ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงนี้ สำหรับนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในวันนี้ โรงพยาบาลครบุรีจะให้ไปรับการฉีดวัคซีนในรอบต่อไปจนครบทุกคน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this