นักเรียนชั้น ม. 4 ร่วมขบวนแห่เทศน์มหาชาติ 2558

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนครบุรี ร่วมขบวนแห่เทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 กับเทศบาลตำบลแชะ เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีการจัดขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกในกัณฑ์ต่าง ๆ จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ผ่านตัวอำเภอครบุรีและไปสิ้นสุดที่วัดสมุทรการ (แชะ) 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this