นักเรียนรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้นำนักเรียนไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลครบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ที่จะถึงนี้ ในการนี้ นายพรชัย  อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่นักเรียนทุกคนที่มารับวัคซีนในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this