นักเรียนร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัด

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด 

Invalid Displayed Gallery

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this