นักเรียนร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อถวายวัดในวันลอยกระทง ปี 2558

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ จำนวน 4 วัด เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ได้แก่ วัดสมุทรการ (แชะ) วัดบ้านมาบตะโกเอน วัดบ้านโคกกระชาย และวัดบ้านโนนกุ่ม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this