นักเรียนร่วมทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this