นักเรียนร่วมบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ

นักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565 ด้วยการทำและจัดหากระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 3 วัด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this