นักเรียนแต่งกายร่วมขบวนต่าง ๆ ในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีได้แต่งกายเพื่อร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป ขบวนเทวดานางฟ้า เปรตและอสุรกายในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสมุทรการ (แชะ) โดยมีพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์กันเป็นจำนวนมาก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IWTv0QAloCTVX1rTHYX4mQjibs2Hz9yV?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this