นักเรียนโรงเรียนครบุรีคว้า 2 รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทยจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นักเรียนโรงเรียนครบุรี (ชื่อทีม “บ้านนางรำ”) คว้า 2 รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในวิถีชีวิตใหม่” โครงการลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย (The Melody of Folk Art) จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมพูลแมน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน จำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 2. รางวัลชนะเลิศ Popular Vote ได้รับเงิน จำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานและกดไลค์ให้เด็ก ๆ โรงเรียนครบุรี
ขอบคุณภาพจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Related: principality stadium seating plan ed sheeran, oasis outsourcing west palm beach, fl, jobs that hire at $15 in topeka kansas, enya and drew relationship, junie b jones and a little monkey business activities, summer stock 2022 auditions, south dakota high school mascots, we analyse critically police examples, sinbad shazaam vhs, the late show with stephen colbert band members, boston university cgs acceptance rate, county epiphany saddle, gpm investments payroll, i hate being a nurse practitioner, robinson funeral home rock hill, sc obituaries,Related: perfectserve practitioner login, tax products pe3 sbtpg llc, buzzballz choco chiller recipe, marshall plane crash site today, cumberland obituaries, signs he still loves his baby mama, entry level jobs in the music industry, who pays for the floribama shore house, craigslist section 8 houses for rent in south suburbs, upcoming funerals at worthing crematorium, blue point warranty claim, what if titanic hit the iceberg head on, acidanthera when to plant, how to take air out of tire with machine, rheumatoid prefix and suffix,Related: legal reasons to break a lease in arizona, jefferson county chicken laws, how to make a wind directional chimney cap, this is a rubbish of human rind, sweet potato spinach and feta lasagne, trends in tourism industry, downeast cider mixed drinks, black female doctors in orlando, fl, holliston ma tax assessor database, airbag on or off for child in front seat, sod stands for in six sigma, is jake enhypen catholic, does lili bank work with zelle, lecrae albums ranked, jennings fish camp,Related: george weyerhaeuser sr obituary, ifl pet insurance website, dallas cowboys uniform schedule 2021, maverick city music tour tickets, longest home run hit at tiger stadium, doncaster crematorium funerals this week, cocoa beach flag warnings today, how to get gunpowder in pixelmon, peterborough kidnapping, used trucks for sale tomball, where does danny white live, illinois jury duty age exemption, crate and barrel tour wine glass dupe, silkie frizzle chicken, kathy c an grey’s anatomy net worth,Related: audrey graziano daughter of rocky graziano, hackney council housing transfer form, www macomb daily com manage subscription, how to open a champion safe, mcdonald’s commercial script, how to hold a narcissist accountable, amy lambert lawyer, saga received: serializes to the same string, rheem classic 90 plus led codes, spacex launch schedule 2022 boca chica, valley stream, ny sears bomb threat 1980s, blue valley north football roster, what happened to litzi botello, lebron james teeth diamond, jeff lurie house florida,Related: commendable effort in a sentence, venturewell membership, croatian bottled water, dudley digges house haunted, documents for uk business visa, was rose kennedy related to f scott fitzgerald, priere contre l’envoutement, everton youth academy trials, psilocybe cubensis in vermont, non emergency police virginia beach, advantages of altricial development, taylormade sim 2 adjustment chart, oregon megabucks most frequent numbers, mark ricciuto new house, how to configure cisco access point using putty,Related: scotiabank job levels, topsham maine police beat, mobile homes for sale in rosamond california, meigs county sheriff, covington, wa police activity, tusklessness problem or solution answer key pdf, nyu partial hospitalization program, mobile homes for sale in clear lake, iowa, taylor model 3519 instructions, accident in alamo, tx today, drakes creek middle school basketball, actor in aflac commercial, how to find a grave at karrakatta cemetery, register my athlete dvusd, johnstown, pa crime news,
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this