นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช TNS OPEN HOUSE 2024

นักเรียนโรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน “เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช TNS OPEN HOUSE 2024 ประจำปีการศึกษา 2567” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ดังนี้
1. เด็กชายธันวา เงินพลับพลา ม.3/1 ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ
2. เด็กหญิงนวรัตน์ วิทยาทโรดม ม.3/1 และเด็กหญิงกฤษณี ประเสริฐกิจวัฒนา ม.2/1 ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. เด็กหญิงจิรัชยา อินสำโรง ม.3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ
4. เด็กหญิงบุญธิชา เชื่อมกระโทก ม.2/1  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันซูโดกุ
ขอบคุณภาพ: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this