นักเรียน ม.ปลายร่วมใจบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี สำหรับการรับบริจาคโลหิตนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this