นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ร่วมบริจาคเก้าอี้

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ร่วมกันบริจาคเก้าอี้ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำนวน 427 ตัว มูลค่า 106,750 บาท เพื่อมอบให้โรงเรียนครบุรีในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this