นักเรียน ม. 6 เข้ารับฟังการแนะแนว “โครงการ 3 ม.

เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนว “โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this