นายกฯ หน่อยตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม A ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จากคณะครูโรงเรียนครบุรี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของโรงเรียน โดยมีนายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นผู้รายงาน เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this