นายกฯ อบจ. โคราช เปิดอบรมครูสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี ร้อยตรีระนองรักษ์   สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this