นำนักเรียนชั้น ม. 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 221 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย โดยมีนางปราณีต เนื่องมัจฉา ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นผู้บรรยายและนำชม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this