บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bYBgyPjZWCHZV2M0m6AOANIan2aoM3Ax?usp=share_link

Related: a new accenture client has implemented an enterprise platform, my boyfriend called me exhausting, auchmar house duke of montrose, taurus raging bull 454 5 inch, poem about arts and crafts of ilocos and cordillera, walgreens stethoscope and blood pressure cuff, logistics in tesco: past, present and future, distinguishing mark or stamp, scorpio man and scorpio woman falling in love, elkhart 4 blake layman 2020, mary berry cottage pie with leeks, philip rucker wife, when life is testing you meme, cathy sparks today, riverwalk apartments cullowhee resident portal,
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this