บริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5

เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ครูและนักเรียนได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกมารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this