บุคลากรทุกคนตรวจ RT-PCR Test เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนครบุรีทุกคนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งวิธีการตรวจแบบนี้เป็นวิธีที่ให้ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำสูง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this