ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการสอบห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นักเรียนที่สอบได้ในลำดับที่ 1-31 ให้มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารมอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 214 (อาคาร 2) หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งสาเหตุล่วงหน้า ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่าน หากประสงค์จะเรียนที่โรงเรียนครบุรี สามารถติดต่อรับเอกสารชุดเดิม เพื่อนำไปสมัครเรียนในห้องเรียนปกติได้ถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this