ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ SMET ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMET ปีการศึกษา 2560
cci13032560cci13032560_0001 cci13032560_0002

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this